buy instagram likes
buy traffic
buy website traffic
buy instagram followers

Beheer & Onderhoud

Vaak komt het voor dat bedrijven mensen in dienst hebben die fulltime bezig zijn met beheer en onderhoud van bestaande software. Dit is meestal een kostbare zaak wanneer u hiervoor vast personeel in dienst heeft en er gedurende een langere periode geen wensen zijn die aanpassing van de software behoeven.

Door uw beheer en onderhoud werkzaamheden uit te besteden kunt u in de meeste gevallen een aanzienlijke kostenbesparing behalen. Onderhoudswerkzaamheden worden slechts op basis van de werkelijk besteedde tijd aan u doorberekend. Dus wanneer er geen wijzigingen zijn betaald u ook helemaal niets! Voor de duidelijkheid: Het betreft hier geen netwerkbeheer.
Beheer en onderhoud kan indien gewenst ook op locatie worden uitgevoerd.

 

Werken op locatie

Polderij biedt u de mogelijkheid om expertise in te huren op contractbasis. Dit houdt in dat werkzaamheden worden verricht binnen de vestiging van uw bedrijf met de door u beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen en programmatuur. Werkzaamheden vinden altijd plaats tegen een vooraf vastgestelde periode en tegen een vast tarief per uur.